Programunkról

A Miskolci Egyetem 270 éves múltra tekint vissza. Jelenleg a régió legnagyobb felsőoktatási intézménye hét karával (Műszaki Földtudományi Kar, Műszaki Anyagtudományi Kar, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Állam- és Jogtudományi Kar, Gazdaságtudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Egészségügyi Kar) és Bartók Béla Zeneművészeti Intézetével.
Az Együtthaladó program a Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetében megvalósuló számos kutatás-fejlesztési program egyike. A program célja magyarnyelv-oktatási segédanyagok kidolgozása a magyar közoktatásban tanuló migráns gyermekek számára és módszertani segítségnyújtás az őket tanító pedagógusoknak. Az Együtthaladó program szűkebb célközönségéhez tehát a Magyarországon tartózkodó, magyarul eltérő fokon beszélni, írni-olvasni tudó 8–14 éves, külföldi (migráns) gyermekek tartoznak. Tágabb célcsoportját a migráns gyermekek hozzátartozói alkotják, az ő magyar nyelvi fejlesztésüket és integrációjukat közvetve segíti a program. Hasznos lehet minden olyan gyermeknek is, aki nem anyanyelvi (L1) szinten beszél magyarul.


About our program

The University of Miskolc has 270 years of history. Currently it is the largest university in the North Hungarian region with its seven faculties and music institute. The StepTogether project is one of the numerous research and development projects implemented by the Hungarian Linguistics and Literature Institute of the Faculty of Arts. The main purpose of the program is to develop L2 Hungarian learning aids for migrant children learning in Hungarian public education and grant methodological assistance to their teachers. The closer target groups of the StepTogether program are migrant students aged between 8 and 14 with literacy skills, who are non-native speakers of Hungarian, and their subject teachers. The broader target groups are the migrant children’s families and their non-native Hungarian-speaking peers, in and outside the school. The L2 Hungarian competencies of these groups are improved indirectly. In addition, Hungarian pupils with restricted language code can use these materials efficiently.
me_logox89