Együtthaladó I.

Az Együtthaladó – migráns gyermekek az iskolában című projektet (EIA/2009/3.1.1.1.) a Miskolci Egyetem mint pályázó az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által ismételten meghirdetett a Harmadik Országok Állampolgárainak Beilleszkedését Segítő Európai  Alap (Európai Integrációs Alap) IRM/TKFO/271-3/2009. sz. pályázati felhívás 2009. évi allokáció első pályáztatására nyújtotta be 2009. szeptember 30-án.

A pályázatban megjelölt tevékenységi terület a 2007/435/EK tanácsi határozat 4. cikk (2) a) pontjának megfelelően a bevándorló gyermekek és fiatal felnőttek oktatásának fejlesztése: a migráns tanulók alulteljesítését és az iskola elhagyását megelőző tevékenységek sorába illeszkedett.

A pályázó által vállalt feladat tartalomalapú magyarnyelv-oktatási segédanyagok kidolgozása volt az általános iskolák 5–6. évfolyamain tanuló migráns gyermekek és az őket tanító pedagógusok számára.
A projekt megvalósulásának időszaka 2010. január 1-től 2011. január 31-ig terjedt.

A projektben intézményi szinten két iskola vett részt. A Szent László Általános Iskola (1105 Budapest, Szent László tér 1.) igazgatója, Menyhárt Sándor és a Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola (1077 Budapest, Dob u. 85.) igazgatónője, Barna Éva írták alá az együttműködési szándéknyilatkozatokat.

Az iskolák kiválasztásának fő szempontja az volt, hogy míg a Szent László Általános Iskolában hagyományos, nyolcosztályos tantervi keretek között tanulnak a migránsok, addig a Dob utcai iskolában a tanterv kéttannyelvű, és a tananyagba beépített magyar mint idegen nyelv oktatásban vesznek részt a gyermekek. A két iskolába eltérő országokból származó, eltérő tanulási stratégiájú gyermekek járnak. A Szent László Általános Iskolából kínai, tajvani és vietnámi gyerekek kerültek be a programunkba, a Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskolából bolíviai, kínai, mongol, török és ukrán migránsok.

A segédanyagokat magyar nyelv és irodalomból Dudás Rita, Tassi Miklósné, Tóth Annamária Tímea, matematikából Erdeiné Krobák Edit, Oláh Mihályné Halasi Ilona, természetismeretből Ivánné Vidra Mária és Ráczné Balassa Ildikó általános iskolai tanárok próbálták ki és véleményezték.

A projekt elméleti hátterét és gyakorlati eredményeit a Miskolci Egyetem magyar szakos hallgatói is megismerhették. Fontosnak tartottuk, hogy bekapcsolódhassanak a munkánkba a hallgatók is, egyfelől azért, hogy tanárként felkészültebben reagálhassanak arra a kihívásra, amelyet a migráns gyermekek tanítása jelent, másrészt kerestük azokat a tehetséges fiatalokat, akik következő projektjeinkben már kollégaként dolgoznának velünk együtt. Speciális kollégiumunk minden tekintetben sikeres volt, diákjaink: Bodroghy-Szabó Dénes Levente, Mészáros Csaba Richárd, Putz Orsolya, Rostás Édua és Vida Jamina vitaindító beszélgetése, fiatal kora és nem oktatói szemlélete, segítő munkája mind hozzájárult projektünk sikeréhez.

 


A projekt mutatói

Célérték

Teljesített érték

Alapfokú tartalomalapú nyelvoktatás tananyagának  grammatikai
és szintaktikai keretmátrixa

1 db

1 db

Lexikai mátrix az 5-6. évfolyam számára
magyar nyelv és irodalom, matematika,  ember a természetben,  földünk-környezetünk
műveltségi területeken

1 db

1 db

Tartalomalapú magyarnyelv-oktatási segédanyag
magyar nyelv és irodalom, matematika,
ember a természetben, földünk-környezetünk mvt.

400 tanóra

440-452
tanóra

Módszertani útmutató a segédanyag használatához

1 db

1 db

A program hatásait mérő kérdőívek

32 db

32 db

A programban résztvevő gyermekek
nyelvi és a NAT által meghatározott kulcskompetenciáinak fejlődése

20 fő

27 fő

Comments are closed