Pályaorientáció

 

Az Együtthaladó V. – Pályaorientáció migráns fiataloknak c. projekt (EIA/2013/1.1.3.) tartalmában az oktatáspolitika aktuális témaköréhez, a pályaorientációhoz kapcsolódik, nyelvi szempontból a magyar nyelvi kompetencia fejlesztését segíti. Segédanyagunk az általános és a középiskolai oktatás pályaorientációs tananyagához kapcsolódik, így az integrált osztályokban alkalmazható. De nyelvi megformálásában és kulturális perspektívájában a migránsok igényeihez igazodik. Tartalmi alapját a NAT (2007, 2012) és az OM kerettantervek anyagai, valamint az oktatásból a munka világába való átmenetet elemző nemzetközi szakirodalmak jelentik. Részei a tanulás és a munka világa közötti kapcsolatot fejtik ki: tudatosítják a tulajdonságok és a pályaválasztás összefüggését, bemutatják a szakmák, foglalkozások képzési struktúráját, egy-egy kiválasztott szakma jellemzőit, bemeneti követelményeit.

A pályaorientáció tematikája ennek megfelelően az Önismeret és pályatervezés, Munkaerő-piaci kommunikáció, Szakmák és foglalkozások I–III. részekből áll.

p_gymappa p1p2p3p4p5

 

 

 

 

Önismeret és pályatervezés
Az Önismeret és pályatervezés három fejezetre oszlik. Az első fejezetben az én világa, a serdülő, a sport kulcsfogalmak köré szerveződnek a feladtok. A második fejezetben az önismerettől a társas élet felé lépünk. Ennek a fejezetnek az a célja, hogy tudatosítsa: az ember társas lényként éli életét. A szűkebb környezet megismerésétől a tágabb környezet felé haladunk, s végül a sokszínű társadalom témájához kapcsolódnak a feladatok. A harmadik, Pályaorientáció című fejezet a gardneri kulcskompetenciákra és az EU kulcskompetenciáira épített. Abban segít, hogy a diákok felmérjék, milyen tevékenységekben lelik kedvüket, végeznek ügyesen, mihez van tehetségük.

Munkaerő-piaci kommunikáció
A Munkaerő-piaci kommunikációs segédanyag két fejezetből áll. Az első fejezet a Munkaerő-piaci alapfogalmak címet viseli, s három alfejezetre oszlik. A piactól a munkaerőpiacig alfejezet célja, hogy a diákokat a konkrét, hétköznapi életből is ismert piac fogalmától átvezesse a számukra még nyelvileg és tartalmában sem ismert munkaerőpiac fogalmához. Munka, munkahely, munkaidő, munkaszerződés c. alfejezet a munka fogalomkörben bővíti tovább a tanuló ismereteit, az Állás, pálya, pályafutás c. pedig az álláskeresés folyamatának szakszavait dolgozza fel. A második fejezet a Munkaerőpiaci-kommunikáció szóban és írásban címet kapta, amelyben kifejtésre kerülnek a kommunikációs alapfogalmak, és gyakorlásra az írásbeli és szóbeli szövegfajták. A feladatok elvégzésével a tanuló összeállíthat magának egy felvételi/munkaügyi beszélgetést megelőző írásos dokumentációt.

Szakmák és foglalkozások I-III.
A Szakmák és foglalkozások részek az eltérő szinteken elérhető képzési lehetőségeket mutatják be. Az I. kötet fókuszában az általános iskola után elérhető szakmák állnak, a II. kötet az érettségihez kötött szakképzésekkel foglalkozik, a III. kötet pedig a felsőoktatás változatos képzési kínálatába nyújt bepillantást.

Comments are closed