Együtthaladó V.

 

Az Együtthaladó V. – pályaorientáció migráns fiataloknak című projektet (EIA/2013/1.1.1.) a Miskolci Egyetem mint pályázó a Belügyinisztérium által meghirdetett a Harmadik Országok Állampolgárainak Beilleszkedését Segítő Európai Alap (Európai Integrációs Alap) BM/3782-1/2013. sz. pályázati felhívás 2013. évi allokáció pályáztatására nyújtotta be 2013. május 21-én.

A pályázat a 2007/435/EK tanácsi határozat 4. cikk (2) a) pontjának I. Prioritásához kapcsolódik, azaz az Európai Unió bevándorlók beilleszkedésére vonatkozó politikája közös alapelveinek megvalósításával kapcsolatos intézkedésekhez. Ezen belül a projekt a harmadik országbeli fiatal állampolgárok oktatására és/vagy képzésére irányul.

A projekt célja a pályaválasztás előtt álló migráns fiatalok és gyermekek magyar nyelvi kompetenciájának, valamint az életpálya-tervezéshez szükséges ismereteinek, készségeinek fejlesztése, munkaerő-piaci integrációjuk elősegítse. A pályázó által vállalt feladat a közoktatásba integrálható, a pályaválasztást támogató, nyelvi készségeket fejlesztő magyarnyelv-oktatási segédanyagok létrehozása, a CEFR szerinti A1-B2 nyelvi szinteken.

A projekt megvalósulásának időszaka 2014. január 1-től 2015. február 28-ig terjed.

 


 

A projekt mutatói Célérték Teljesített érték
Pályaorientációs oktatási segédanyagok és tanári kézikönyvek 12 db 12 db
Résztvevő migráns fiatalok és gyermekek 50 fő 81 fő
Egyetemi szeminárium résztvevőinek száma 15 fő 18 fő
Pályaorientációs foglakozások száma 200 tanóra 241 tanóra
Hazai disszeminációs eszközök száma 6 db 6 db
Nemzetközi disszeminációs eszközök száma 1 db 3 db

 

Comments are closed