Történelem

A megtekinthető pdf-fájlok eléréséhez kattintson a kívánt kötet borítójának képére!

 

Történelem 5.

Történelem 5.

A történelem segédanyagok felépítése követi a NAT-ban és a kerettantervekben meghatározott témaköröket. Mivel a tankönyvek tematikai alapját is a NAT és a kerettantervek jelentik, a segédanyagok bármely történelemtankönyv mellett használhatók. A témakörök évfolyamonkénti elosztása a 2013-ban elfogadott új Nemzeti Alaptanterven és az arra épülő kerettanterveken alapul. Mivel az új tanterv bevezetése felmenő rendszerben történik, a segédanyagok témakörei a 2016–2017-es tanévben fognak csak pontosan megfelelni a 6–8. évfolyamok történelemtankönyveiben található témakörökkel. Így 2016-ig a 6–8. évfolyamokon fokozottan érdemes figyelni arra, hogy a történelemórán tárgyalt témakör melyik évfolyam segédanyagában szerepel.

A történelem segédanyagok tematikus felosztása:

Történelem 6.

Történelem 6.

Történelem 5. – Az emberiség őskora; Egyiptom és az ókori kelet kultúrája; Az ókori görög-római világ; A középkori Európa világa; A magyarság történetének kezdetei és az Árpádok kora.

Történelem 6. – A magyar királyság virágkora; A világ és Európa a kora újkorban; Magyarország a kora újkorban; A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és Magyarországon.

Történelem 7. – A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei; Önkényuralom és kiegyezés; A dualizmus kora Magyarországon; A nagyhatalmak versengése és az I. világháború; Európa és a világ a két világháború között; A második világháború.

Történelek 7.

Történelek 7.

Történelem 8. – Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése; Magyarország a második világháború végétől az 1956-os forradalom és szabadságharc
leveréséig; A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása; A Kádárkorszak jellemzői; Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése; Demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon; Állampolgársági ismeretek; Pénzügyek, háztartás, média.

A segédanyagok a magyar ábécével és a számok magyar nevét felsoroló oldallal kezdődnek: ezekhez a részekhez bármikor vissza lehet lapozni, minden témakör gyakorlása közben segítséget jelenthetnek. Az ábécé oldala az írott betűk képének felidézésében, a latin betűs írás során nyújthat segítséget, hiszen sok migráns tanuló nem latin betűs írásrendszerben tanult írni-olvasni. Hasznos lehet ide lapozni a szótárhasználatot kívánó és a betűrendbe sorolást gyakoroltató feladatok megoldása során is. A számok oldala a történelemtanulás során felbukkanó évszámok és dátumok magyar nyelvű alakjának rögzítésében segít.

Történelem 8.

Történelem 8.

A feladatokban megjelenik a Lexikai mátrix történelem moduljának legtöbb szakszava. A hatalmas anyag- és szakszómennyiség miatt azonban a mátrixban található minden lexikai elem gyakoroltatása lehetetlen feladat lett volna. Igyekeztünk hát az adott téma szempontjából kulcsszónak számító elemeket és azokat a szakszavakat megjelentetni a gyakorlatokban, melyek több témakörben, újra és újra ismétlődve fordulnak elő a történelemtankönyvekben. A segédanyagok bőséges rajz- és képanyagot használnak, hogy megkönnyítsék a nem magyar anyanyelvű tanuló számára a tartalmi elemek és a nyelvi elemek, nyelvi szerkezetek összekapcsolását. A történelmi események térben való elhelyezését térképek segítik. A legtöbb feladatban megadtuk és a feladat szövegétől eltérő betűtípussal, kék színnel szedtük az első megoldást, ami példaként szolgál a feladatmegoldásban.

Comments are closed