Együtthaladó IV.

 

Az Együtthaladó IV. – történelem és honismeret migránsoknak című projektet (EIA/2012/1.1.3.) a Miskolci Egyetem mint pályázó a Belügyinisztérium által meghirdetett a Harmadik Országok Állampolgárainak Beilleszkedését Segítő Európai Alap (Európai Integrációs Alap) BM/4747-1/2012. sz. pályázati felhívás 2012. évi allokáció pályáztatására nyújtotta be 2012. június 14-én.

A pályázat a 2007/435/EK tanácsi határozat 4. cikk (2) a) pontjának I. Prioritásához kapcsolódik, azaz az Európai Unió bevándorlók beilleszkedésére vonatkozó politikája közös alapelveinek megvalósításával kapcsolatos intézkedésekhez. Ezen belül a projekt a harmadik országbeli fiatal állampolgárok oktatására és/vagy képzésére irányul.

A pályázó által vállalt feladat tartalomalapú (történelem, hon- és népismerethez kapcsolódó) magyarnyelv-oktatási segédanyagok kidolgozása az általános iskolák 5-8. évfolyamain tanuló migráns gyermekek és az őket tanító pedagógusok számára.

A projekt megvalósulásának időszaka 2013. február 1-től 2013. december 31-ig terjed.

 


 

A projekt mutatói

Célérték

Magyarnyelv-oktatási segédanyag (Történelem 5., 6., 7. és 8., Hon- és népismeret I. és II.)
Módszertani útmutató
Lexikai mátrix
8 db

Migráció és Nyelv konferencia

35 fő

Disszemináció, konferencia-előadás, tanulmány

4 db
Egyetemi szeminárium 2 db
A szeminárium résztvevőinek száma 30 fő
A próbaoktatásban részt vevő migráns gyermekek 50 fő

Comments are closed