Együtthaladó III.

 

Az Együtthaladó III. – migráns gyermekek az iskolában című projektet (EIA/2011/1.1.1.) a Miskolci Egyetem mint pályázó a Belügyinisztérium által meghirdetett a Harmadik Országok Állampolgárainak Beilleszkedését Segítő Európai Alap (Európai Integrációs Alap) BM/9674-2/2011. sz. pályázati felhívás 2011. évi allokáció pályáztatására nyújtotta be 2011. október 20-án.

A pályázat a 2007/435/EK tanácsi határozat 4. cikk (2) a) pontjának I. Prioritásához kapcsolódik, azaz az Európai Unió bevándorlók beilleszkedésére vonatkozó politikája közös alapelveinek megvalósításával kapcsolatos intézkedésekhez. Ezen belül a projekt a harmadik országbeli állampolgárok oktatása és/vagy képzése, valamint munkaerőpiaci beilleszkedésének elősegítése tevékenységek sorába illeszkedik.

A pályázó által vállalt feladat tartalomalapú magyarnyelv-oktatási segédanyagok kidolgozása az általános iskolák 3–4. évfolyamain tanuló migráns gyermekek és az őket tanító pedagógusok számára.

A projekt megvalósulásának időszaka 2012. február 1-től 2013. február 28-ig terjedt.

 


A projekt mutatói

Célérték

Magyarnyelv-oktatási segédanyag (matematika, magyar nyelvtan, irodalom, környezetismeret tárgyakhoz)
Módszertani útmutató
Lexikai mátrix a 3-4. osztály számára

 

10 db

Disszemináció, konferencia-előadás, tanulmány

7 db
Szótanulókártya-csomag 70 db
A programban részt vevő migráns gyermekek 50 fő
A programban részt vevő migránsokat tanító pedagógusok 12 fő

A próbaoktatás óraszáma

240 óra

Comments are closed