Együtthaladók II.

 

Az Együtthaladók II. – migráns gyermekek az iskolában című projektet (EIA/2010/3.1.1.1.) a Miskolci Egyetem mint pályázó az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által meghirdetett a Harmadik Országok Állampolgárainak Beilleszkedését Segítő Európai Alap (Európai Integrációs Alap) IRM/TKFO/364-2/2010. sz. pályázati felhívás 2010. évi allokáció első pályáztatására nyújtotta be 2010. június 2-án.

A pályázat a 2007/435/EK tanácsi határozat 4. cikk (2) a) pontjának I. Prioritásához kapcsolódik, azaz az Európai Unió bevándorlók beilleszkedésére vonatkozó politikája közös alapelveinek megvalósításával kapcsolatos intézkedésekhez. Ezen belül a projekt a bevándorló gyermekek és fiatal felnőttek oktatásának fejlesztése: a migráns tanulók alulteljesítését és az iskola elhagyását megelőző tevékenységek sorába illeszkedik.

A pályázó által vállalt feladat tartalomalapú magyarnyelv-oktatási segédanyagok kidolgozása az általános iskolák 7–8. évfolyamain tanuló migráns gyermekek és az őket tanító pedagógusok számára.

A projekt megvalósulásának időszaka 2011. február 1-től 2012. január 31-ig terjedt.

 


A projekt mutatói

Célérték

Grammatikai és szintaktikai keretmátrix (B1–B2 szint) 1 db

Lexikai mátrix a 7–8. évfolyamosok számára
(magyar nyelv, irodalom, matematika, biológia tárgyakból)

1 db
Kompetencia alapú feladattípus-gyűjtemény 1 db
Oktatási segédanyag magyar nyelv, irodalom, matematika, biológia tantárgyakhoz és a hozzájuk kapcsolódó hatásmérő eszközök 1 db
Módszertani útmutató 1 db

Próbaoktatáson résztvevő migráns gyermekek

20 fő

Comments are closed